Kurbanlık Satışlarımız Başlamıştır

Firmamızın amacı büyükbaş hayvanların yetiştirilmesi büyütülmesi ve kesim yapılarak halkın talebine sunulmasıdır. Siz Değerli Müşterilerimizin çiftliğimizin ikramı olan meşhur çağ kebabını veya tavuk dürüm dönerini yerken biz sizin kurbanlıklarınızı Raylı Hava Sisteminde, Veteriner Hekim Kontrolünde, Hijyenik Ortamda, Uzman Kasaplarımızla, Kapalı Ortamda, Kesiminizi yaparak Etini kemikten ayrılmış hisselerinizi paylaştırılmış şekilde araçlarınıza yüklüyoruz.

Kesimhanemizde vekaletinizi veriyorsunuz etinizi poşetler halinde aracınıza yerleştiriyoruz.


Simental

Konya Besicilik

Göster

Doğu Anadolu Kırmızısı

Konya Besicilik

Göster

Boz Sığır Irkı

Konya Besicilik

Göster

Güney Anadolu Kırmızısı

Konya Besicilik

Göster

Konya Besicilik Kurumsal

Firmamızın amacı büyükbaş hayvanların yetiştirilmesi büyütülmesi ve kesim yapılarak halkın talebine sunulmasıdır. Kurbanlıklarımız mart ayı içerisinde yayılım alanlarına sevk edilir. mart nisan mayıs haziran aylarında yayıldıktan sonra çarklarımıza getirilir. Çardaklarımızda kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz; Yonca, slaj, fiğ, arpa ve mısırla hazırlamış olduğumuz rasyonla özel olarak beslenmektedir.

Konya Besicilik Online Hisse Formu

Faydalı Bilgiler

Vitaminler ve minareller üzerine faydalı bilgiler, ürünlerimizin ayrıca kullanım teknikleri ile ilgili bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz.

Neden Kurban Kesiyoruz ?

Sayisiz nimetlere karsi Allah'a sükretmemiz, insanin geçen seneden bu seneye kadar hayatta kalisina sükretmesi ve günahlarinin bagislanmasi için kurban kesiyoruz. 
Kurban kesmek ayni zamanda Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Hz. Ibrahim (a.s.) ile oglu Hz. Ismail (a.s.) Allah'a o derece teslim olmuslardi ki, biri öz evladini sadece Allah rizasi için kurban etmek, digeri de Allah'in emrine cani pahasina uymak niyetindeydiler. Iste kurban, bu teslimiyetin bir lutfudur. 
Allah'a ulasacak olan; kurbanin eti, derisi, kani degil, kurban vesilesiyle kulun takvasidir. Hacc süresinin 37. ayetinde buna dikkat çekilmistir.

 

 • Kurban nisâbina mâlik olan kimsenin kurban kesmesi vâcibdir. Zarûretsiz kurban kesmemek günâh olur.Kurban kesmesi vâcib iken, içindekilerin kurban kesmedigi ev, inliyerek, sâhibine bedduâ edip,
  “Kurban kesmedigin gibi Cenâb-i Allah sana iyilik yapmayi nasîb etmesin!” der. O ev, o yil belâlara düçâr kalir. Kurban kesenin evi ise, memnun olur, sâhibine hayir duâ eder. Bu bakimdan kurban kesmeyi
  bir nimet bilmelidir! Kurban kesen, kendini cehennemden azat etmis olur.
 • Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:(Cimrilerin en kötüsü kurban kesmiyendir.) [S.Ebediyye] (Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmiyen, namaz kildigimiz yere gelmesin!) [Hâkim]
 • (Kurbanin postunun her kilina ve her parçasina bir sevâb vardir.) [Hâkim]
 • (Kurbanlariniz, semiz olsun. Onlar, Sirâtta bineklerinizdir.) [Zâd-ül mukvîn]
 • (Kurbanin derisindeki her tüy sayisinca size sevâb vardir. Kaninin her damlasi kadar mükâfat vardir. O sizin mîzâniniza konacaktir. Müjdeler olsun!) [Ibni Mâce]
 • (Kurbanlarinizi gönül hoslugu ile kesin! Çünkü hiç bir müslüman yoktur ki, kurbanini kibleye döndürüp kessin de, bunun kani, boynuzu, yünü, her seyi kiyâmette kendi mîzânina konan sevâbi olmasin!) [Deylemî]
 • (Sevâb umarak kurban kesen, Cehennemden korunur.) [Taberânî]
 • (Kurban bayraminda yapilan amellerden Allahü teâlâ katinda kurban kesmekten daha kiymetlisi yoktur. Daha kani yere düsmeden Allahü teâlâ , onu muhâfaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!) [Tirmizî]
 • (Kurbanlarin en hayirlisi boynuzlu koçtur.) [Ibni Mâce]
 • (Akrâba ziyâreti hâriç, kurban bayraminda, kurban kesmekten daha iyi amel yapilamaz.) [Taberânî]
 • (Yâ Fâtima, kurbaninin yanina git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlasi ile, geçmis günâhlarin affedilir.) [Ibni Hibbân]
 • (Kesilen kurban, Kiyâmette, etiyle, kaniyla 70 kat büyüyerek mîzâna konur.) [Isfehânî]
Faydalı Bilgiler

Kurbanın Dinimizdeki Yeri

Kurban, vacip bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Müslümanı Allah'a yaklaştıran ve bir nevi şükürdür.

Pek çok kaza, bela ve musibetlerden korumaya vesiledir. Kurban, kurban bayramının birinci günü bayram namazı vaktinden itibaren üçüncü günü akşamına kadar kesilebilir.
Kurban; Cenab-ı Hakk'ın rızası ve O'na yakınlık niyyetiyle belirli hayvanların kesilmesidir. Kurbanın dinimizdeki mevkii büyüktür.
Kendisine fıtır sadakası vâcip olan kimselere, kurban da vâciptir. Yani nisaba mâlik olan, hür, mukim her müslümana vâciptir.
Peygamber ( S. A. V.) Efendimiz :" Kimin mâlî imkânları müsait olur da kurban kesmezse, sakın bizim namazgahımıza yaklaşmasın" buyurmuşlardır.


KURBAN KİMLERE VACİPTİR
Kurban, akıllı, baliğ (ergenlik çağına girmiş) müslüman, hür, yolcu (seferde) olmayan, kurban kesecek kadar zengin her erkek ve kadına vaciptir.
Bir kimse memleketine gidip orada kurbanını kesmek isterse (memleketi seferi sayılabilecek uzaklıktaysa) orada kestiği kurban vacip olmaktan çıkar ve nafile bir kurban olur. Nafile sevabı alır fakat vacibi yerine getirmemiş olur. Eğer 15 günden az kalmaya niyet ederse ve bayram günlerinde dönüş olursa, tekrar kurban kesmesi vacip olur. O yüzden bu konulara çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer illa memleketinde kestirmek istiyorsa, kendisi gitmeyip, vekil yoluyla kestirebilir.Kurban kesecek kadar zengin ne demektir?Bir kimsenin (kira da olsa) oturacağı evi, yiyeceği, içeceği , kabı kaçağı, iskemlesi, halısı, yatağı, yorganı, (ama ucuzundan ama pahalısından) ev eşyaları varsa, bu zaruri ihtiyaçlarının dışında fazladan olarak elinde gümüş nisabını dolduruacak kadar parası da bulunuyorsa, işte bu miktar parası (veya bu değerde) fazladan kıymetli eşyası olan kimseye kurban kesmek vaciptir. Alimlerin kurban nisabı olarak altına nisbetle düşük olan gümüş nisabını almalarının sebebi, müslümanlarm zayıf mazeretler ileri sürerek bu kıymetli ve lüzumlu ibadetten geri kalmamalarını temin içindir. Onun içindir ki müslümanlar, kurban kesmemenin değil, her hal-ü kârda kurban kesmenin çarelerini aramalıdırlar.


AİLE İÇİNDE KURBAN
Aile içinde nisap miktarına sahip kaç kişi varsa hepsine kurban kesmek vacip olur. Bu sene kendime, gelecek sene hanıma keserim demek yanlıştır.
Bir ailede, kendine ait malı olan zengin; fakat henüz ergenlik çağına girmemiş küçük çocuklar varsa, bu çocukların kurban kesmeleri vacip değildir. Bu, İmam Muhammed Hazretlerinin fetvasına göredir. İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yûsuf'un fetvasına göre ise, çocuk da olsa kendi malı olan zengin çocuğun kurban kesmesi veya kestirmesi vaciptir. Bir babanın, çocukları için de kurban kesmesi menduptur. Çok büyük sevap ve faideleri vardır.


KURBANDA VEKÂLET
En faziletlisi kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Gücü yetmiyorsa bir başkasına vekâlet verip kestairebilir. Kesmek için vekil tayin ettiği kimseyi tanıması ve gerçekten müslüman olduğunu bilmesi şarttır. İnancı bozuk veya gayri müslime kurban kestirilmez.
90 kilometre veya daha fazla bir yere yolculuğa çıkan bir kimse seferidir. Bu kimse kurbanın faziletinden mahrum kalmamak için bir kişiye vekalet verir ve kurbanını kestirir. Yine bir kimsenin yaşadığı şehir veya memlekette kurban kesmesine mâni olunuyorsa, bu kimse de başka yerde birini vekil tayin edip kurbanını kestirebilir.


KURBAN KAYBOLSA VEYA ÖLSE?
Kurban, kesilmeden ölse veya kaybolsa, sahibi, kurban kendisine vacip biri ise, yeniden kurban alır ve keser. Kaybolan kurbanı bulunursa yeni aldığı da elinde ise iyisini keser, diğerini kesmesi icap etmez. Kaybolupta bulunan kurbanın sahibi fakir ise bulunan kurbanı kesmesi lazımdır. Çünkü kendisine kurban vacip değilken vacip kılmıştır ki, bir nevi kurban onun için adak olmuştur.
Fakir kimsenin kurbanı kaybolsa veya ölse yeniden kurban alıp kesmesi icap etmez.


DİRİ KURBAN MESELESİ
Kurban niyeti ile verilen hayvan, diri olarak tasadduk edilemez. Yani kurbanını verdiği kimseye "Bu benim kurbanımdır; ister kesin ister kesmeyin" diyemez. Eğer kurban olarak veriliyorsa mutlaka kesilmesini temin etmek lazım dır. Kurbanı alan kişi kurbanı keser, kendi yer, ete ihtiyacı yoksa bir başkasına verir veya satar, parası ile başka ihtiyaçlarını karşılar.

Faydalı Bilgiler

Kurban Kimlere Vacip ?

Kurban akıllı, hür ve mukim olan, aslî ihtiyaçlarından fazla

nisap miktarı mal veya paraya sahip (yani Kurban Bayramı günlerinde

bir kurban alıp kesebilecek durumda olan) kadın-erkek her müslümana kurban kesmesi vâciptir.

Faydalı Bilgiler

Hangi Hayvanlardan Kurban Olur ?

Kurban şu dört cins hayvanlardan olur:

 1.  Koyun (Bir yaşını doldurmuş olması lâzımdır. Ancak anası kadar gelişmiş ve 6 ayını doldurmuş bir kuzu da kesilebilir)
 2.  Keçi (Bir yaşını doldurmuş olması lâzımdır)
 3. Sığır-manda ( İki yaşını doldurmuş olması lâzımdır)
 4. Deve (Beş yaşını doldurmuş olması lâzımdır)

Bunlardan başka (Tavuk, Ördek, Kaz vb.) hayvanlardan kurbanın hiçbir nev'i (yâni vâcip, adak, akîka) câiz olmaz

Faydalı Bilgiler

Hangi Hayvanlardan Kurban Olmaz ?

Kurban edilecek hayvanların özürsüz olması lâzımdır.
Meselâ doğuştan kulaksız veya kuyruksuz olan, kuyruğu ile kulağının yarıdan fazlası kesilmiş,
dişi hayvan ise memelerinin uçlarının çoğu kopmuş, boynuzlarının her ikisi veya biri kökünden kırılmış,
dişlerinin çoğu dökülmüş, gözlerinin her ikisi veya biri tamamen kör olmuş,
ayağını yere basamayacak kadar topal veya kesileceği yere gidemeyecek kadar hasta olan hayvanlardan kurban olmaz.

Faydalı Bilgiler

Kurbanda Ortaklık

Koyun ve keçi yalnız bir kişi için kurban edilir. Bunlarda ortaklık câiz değildir. Sığır, manda ve devede ise birden yediye kadar (yedinci kişi dâhil) ortak olabilir. Yalnız ortakların hepsinin niyeti Allah rızâsı için kurban kesmek olmalıdır. Eğer ortaklardan biri et için ortak olmuşsa, o zaman hiçbirinin kurbanı sahih olmaz.

Faydalı Bilgiler

Kurban Nasıl Kesilir ?

Kurban kesecek müslüman, kurbanlık hayvanı incitmeden kıbleye karşı yatırır. Ayakta olarak : 


“ Bismillahirrahmanirrahim ” dedikten sonra biliyorsa “ İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbil âlemîn ” Âyet-i Celîlesini okur ve şöyle niyet eder:
“ Yâ Rabbî, şu vücudum sana karşı o kadar isyan etti ki, affedilmem için bu vücudumu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen Kitab'ınla insanın kurban edilmesini haram kıldığından, vücuduma bedel olarak bu hayvanı senin rızan için kesiyorum. Kabul buyur yâ Rabbî ” dedikten sonra üç defa “ Allahü ekber, Allahü ekber, lâilâhe illâllahü vallâhü ekber, Allahü ekber velillâhil hamd ” diye tekbir alır ve “ Bismillâhi Allâhü ekber “ der ve kurbanı keser.
Burada dikkat edilmesi gereken iki husus daha vardır:
1- Kurbanlık hayvan kesileceği yere incitilmeden götürülmeli ve önceden hazırlanmış keskin bıçak ile kesilmeli, eziyet ve zahmet verilmemelidir.
2-Fazla eziyete sebebiyet vermemek için hayvan kesilir kesilmez hemen yüzmeye başlamamalı, haraketleri sükun bulduktan sonra soymalıdır.

Faydalı Bilgiler

Kurban Nedir ?

"Kurban kelimesi “ yaklaşmak, yakın olma “ gibi anlamlara gelir.
Dini bir terim olarak kurban: allah’a yaklaşmak ve o’nun rızasını kazanmak için niyet edilerek , belli günlerde kesilen , belli niteliklerdeki hayvana verilen addır.

 DİNLERDE KURBAN

İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen her dinde kurban bir ibadet olarak görülmüştür.
İlahi olmayan dinlerden bazılarında bir kısım tahıl ürünleri kurban olarak seçilirken bazılarında da insan kurban edilmiştir. 
Örneğin bir orta Amerika kültürü olan Aytekler, kurban ettikleri insanları 18 Metre derinliğindeki kurban kuyusuna atıyorlardı. İnsan kurban etme Çin, Hint ve bazı Ortadoğu kültürlerinde de görülmüştür.
Kur’an-ı  Kerim’deki şu ayet ilahi dinlerin hepsinde ibadet amacıyla kurbanın sadece hayvanlardan olabileceğini belirtmektedir:

“Biz her ümmete, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken o’nun adını zikretsinler diye kurban kesme ibadetini meşru kıldık. ..” ( 22 / 34)


HZ. ADEM ZAMANINDAKİ KURBAN

5/27: onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, 
diğerinden ise kabul edilmemişti.( kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden) ‘andolsun seni öldüreceğim’ dedi. diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder’ dedi..

  
HZ. İBRAHİM ZAMANINDA KURBAN

37/ 107: biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik
Hz. İbrahim kıssasından genellikle çıkarılan sonuç, “Allah’ın emirleri nefsimizin ya da sevdiklerimizin aleyhine de olsa yerine getirilmelidir. Hz. İbrahim itaatin en güzel örneğidir” şeklindedir. İtaat ilkesi kurbanın bireye bakan en önemli yönlerinden birini anlatmakla birlikte bize göre fazla dikkat edilmeyen bir hikmet daha olabilir: insanın kurban edilmesini önlemek!

Hz. İbrahim zamanında Ortadoğu’da zaman zaman insanların kurban edildiği görülmektedir. Anlayışımıza göre insanın insanı kurban etmesinin önüne geçmek için Hz. İbrahim
İsmail kıssası vesile kılınmıştır. Bütün ilahi dinlerin ortak maksatlarından olan canın korunması ve çocukların korunması ilkelerini düşündüğümüzde bu kıssadan çıkarılacak en büyük hisse insanın ve çocukların korunması için kurbanın sosyo psikolojik bir işlevinin olduğudur.

HZ. MUSA ZAMANINDA KURBANLIK

2/67: bir vakit de Musa, kavmine demişti ki “Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor”. Onlar da “ bizimle eğlenip alay mı ediyorsun?” dediler. o da “ o gibi cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” dedi.
Burada dikkat edilecek husus, altın bir inek heykeline tapma işini yapmış olan Yahudilere bir katili bulmak için ineğin kesilmesinin emredilmesidir. Burada her ne kadar amaç katili bulmak olsa da asıl ve derinlerdeki amacın ineğin kesilmesi ile aciz bir varlık olduğunun gösterilmesi; kısaca tevhit ilkesinin sadece mantık olarak değil duygulara da kabul ettirilmesidir. Şu halde kurbanın tevhit ilkesi ile bağlantılı bir yönü vardır.
Günümüzde elimizde bulunan Tevrat’ta da kurban ile ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır. Hz. Musa ile firavun ’un mücadelesi anlatılırken Hz. Musa’nın kurban kesmek için inananları ile birlikte çöle gitmek istemesi üzerine tanrılık iddia eden firavunun buna izin vermemesi anlatılır. ( Tevrat, çıkış , bab 3 vd. )

Muharref İncil’de ise Hz. İsa’nın insanlığın günahını affettirmek için kurban edildiği anlayışı hâkim olmuştur.
 

HZ. MUHAMMED ZAMANINDA KURBANLIK

108/2: şimdi de rabbine kulluk et ve kurban kes.
6/162: de ki: şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin rabbi Allah içindir.
Hz. Peygambere bu emir hicretin ikinci yılında gelmiştir.
Kurban Allah’a yakınlaşmanın bir aracıdır.
Kurban Allah’a yakınlaşmak amacıyla kesilir. Yüce Allah’ın kesilen kurbanların ne etine ne de kanına ihtiyacı vardır. Kurban kesildiğinde o’na ulaşan, kurban kesenin niyeti, samimiyeti ve takvasıdır.

“ onların ne etleri, ne kanları Allah’a erişir. Fakat sizden o’na yalnız takva ulaşır.” ( hac suresi, 3 )

Kurban kesen her Müslüman Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu ispat etmiş olur. Her kurbanda Müslümanlar, 
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in Allah’ın buyruğuna uyma konusunda verdikleri başarılı sınavı yeniden hatırlarlar. Kurban keserek kendilerinin de benzer bir itaate hazır olduklarını simgesel olarak göstermiş olurlar.
Kurban, insanlar arasında dayanışmayı sağlar
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçek-eşmesine katkısı vardır.

Kurban ibadetinin amaç – araç tablosu

Amaçlar:

Allah’a yaklaşmak, yalnız o’nun ilah olduğunu hatırlamak, o’nun rızasını kazanmak;
Yani ibadet için ( Hz. Âdem’in iki oğlu, 5/27; Hz. peygambere şükür için kurbanın emredilmesi, 6/162, 108)
İnsanın kurban edilmesini önlemek için ( Hz. İbrahim ve oğlu, 37/107)
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma için ( yoksulların gıda ihtiyacını karşılamak ve toplumsal yardımlaşma ve barışı gerçekleştirmek, 22/28,33; 88/28; 110/97)

 
Araç: kurban ibadeti

Değişebilir araç: kurbanın kesiliş tarzı

Faydalı Bilgiler

Konya Besicilik Kurban Satış Merkezi

Adres: Saraçoğlu, Palamutçu Sk. 20/A, 42010 Karatay/Konya
Telefon: 332 341 06 55
Gsm: 0533 236 66 84