Hangi Hayvanlardan Kurban Olur ?

Kurban şu dört cins hayvanlardan olur:

  1.  Koyun (Bir yaşını doldurmuş olması lâzımdır. Ancak anası kadar gelişmiş ve 6 ayını doldurmuş bir kuzu da kesilebilir)
  2.  Keçi (Bir yaşını doldurmuş olması lâzımdır)
  3. Sığır-manda ( İki yaşını doldurmuş olması lâzımdır)
  4. Deve (Beş yaşını doldurmuş olması lâzımdır)

Bunlardan başka (Tavuk, Ördek, Kaz vb.) hayvanlardan kurbanın hiçbir nev'i (yâni vâcip, adak, akîka) câiz olmaz