Hangi Hayvanlardan Kurban Olmaz ?

Kurban edilecek hayvanların özürsüz olması lâzımdır.
Meselâ doğuştan kulaksız veya kuyruksuz olan, kuyruğu ile kulağının yarıdan fazlası kesilmiş,
dişi hayvan ise memelerinin uçlarının çoğu kopmuş, boynuzlarının her ikisi veya biri kökünden kırılmış,
dişlerinin çoğu dökülmüş, gözlerinin her ikisi veya biri tamamen kör olmuş,
ayağını yere basamayacak kadar topal veya kesileceği yere gidemeyecek kadar hasta olan hayvanlardan kurban olmaz.