Üretim

Kurbanlıklarımız mart ayı içerisinde yayılım alanlarına sevk edilir. mart nisan 
mayıs haziran aylarında yayıldıktan sonra çarklarımıza getirilir.
Çardaklarımızda kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz;
Yonca, slaj, fiğ, arpa ve mısırla hazırlamış olduğumuz rasyonla özel olarak beslenmektedir.